U uloženia s nepriechodzými hriadeľmi možno do drážky v telese pre tesnenie vložiť koncový kryt z plastu, ktoré uzavrie priestor ložiskového telesa.

Menu